การใช้งานคำสั่ง tar บน linux

ตัวอย่างไฟล์งานชื่อ test

วิธีรวมเป็นไฟล์เดียว
tar -cvf test.tar test
ผลลัพธ์จะได้ไฟล์ test.tar

วิธี zip
gzip test.tar
ผลลัพธ์จะได้ไฟล์ test.tar.gz

วิธี unzip
tar -zxvf test.tar.gz
ผลลัพธ์จะได้ไฟล์ test

อ้างอิง expert2you.com