หลังจากเปิด Shared Folders ของ VirtualBox บน Ubuntu 10.04 และ 12.04 แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Folder ได้

หลังจากเปิด Shared Folders ของ VirtualBox บน Ubuntu 10.04 และ 12.04 แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Folder ได้ เป็นเพราะ user ของเราไม่ได้อยู่ในกลุ่ม vboxsf ดังนั้นเมื่อเข้าใช้งาน Folder จะเกิด Error ดังรูป

virtualbox_permission

ทางแก้

เพิ่ม user ของเราเข้าไปในกลุ่มของ vboxsf ดังนี้

$ sudo usermod -a -G vboxsf jack

Restart เครื่องสักที ก็ใช้ได้ละ

Ref : usermod example – Add a existing user to existing group

 

ถ้าไม่ได้อีกก็ใช้แปลงเป็น root เลย ด้วยคำสั่ง sudo -i