สร้าง USB บูต ให้กับ Windows

สร้าง USB บูต ให้กับ Windows โดยใช้โปรแกรม Rufus
Create bootable USB drives the easy way
ลองทดสอบโปรแกรมนี้บน Windows 8.1 และ Windows 10 ทำงานไม่มีปัญหา