ภาษาไทยกับ Eclipse

เมื่อทำการติดตั้ง Eclipse เรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้งานภาษาไทยใน Eclipse ได้ทันที แต่ถ้ามีปัญหาไม่สามารถใช้ได้ ให้ไปกำหนด Default Encoding ของ Eclipse ซะใหม่

โดยไปที่ Window > Preferences > General > Workspace แล้วทำการเปลี่ยน Text file encoding ดังรูป

eclipse

ที่มา: Setting the default text encoding for Eclipse