การใช้ไลบรารี ShortcutBadger

ภาพ badge ไม่ขึ้น

build.gradle (Module: app)

activity_main.xml

content_main.xml

MainActivity.java