ปัญหา HAXM

emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration!
Please ensure Intel HAXM is properly installed and usable.
CPU acceleration status: HAX kernel module is not installed!

ทางแก้

  • ตรวจสอบว่า “Virtualization Technology” ใน BIOS ได้ทำการ Enable แล้วรึยัง
  • ตรวจสอบว่า HAXM installer ติดตั้งแล้วรึยัง โดยดูจากหน้า Android SDK Manager
  • ติดตั้ง HAXM installer ด้วยตนเอง

ติดตั้ง HAXM ด้วยตนเอง

เข้าไปดับเบิ้ลคลิก intelhaxm.exe ที่

{SDK_FOLDER}\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager\intelhaxm.exe

เช่น

C:\Users\Phaisarn\AppData\Local\Android\sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager\intelhaxm-android.exe