การติดตั้ง Git ไคลเอนท์ บน Windows

หน้าเว็บหลัก
https://git-scm.com/

ดาว์นโหลด Git จาก
https://git-scm.com/downloads

เมื่อดาว์นโหลดจะได้ไฟล์
[code]
Git-2.16.1.4-64-bit.exe
[/code]

เมื่อติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ที่
[code]
C:\Program Files\Git
[/code]

ทดสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยมั๊ย
[code]
> git –version
git version 2.16.1.windows.4
[/code]
เลขเวอร์ชันขึ้นแบบนี้ก็พร้อมใช้งาน