การติดตั้ง Git ไคลเอนท์ บน Windows

หน้าเว็บหลัก
https://git-scm.com/

ดาว์นโหลด Git จาก
https://git-scm.com/downloads

เมื่อดาว์นโหลดจะได้ไฟล์

Git-2.16.1.4-64-bit.exe

เมื่อติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ที่

C:\Program Files\Git

ทดสอบว่าติดตั้งเรียบร้อยมั๊ย

> git --version
git version 2.16.1.windows.4

เลขเวอร์ชันขึ้นแบบนี้ก็พร้อมใช้งาน