กำหนด Name และ Collate ในไฟล์ query ของ MySQL

การรัน MySQL query จากไฟล์ บางครั้งอาจข้อมูลที่ Import เข้าไปอาจกลายเป็นภาษาต่างดาว เนื่องจากรหัสอักขระที่เก็บไว้ในไฟล์ ดังนั้นให้แก้ไขได้โดยการกำหนดคำสั่งไว้ที่ด้านบนของไฟล์ดังนี้

[code lang=”sql”]
SET NAMES ‘utf8’ COLLATE ‘utf8_unicode_ci’;
[/code]