ตัวแปร object

src/pages/home/home.ts

บรรทัดที่ 12-16: กำหนดค่าให้ตัวแปร myData
บรรทัดที่ 18: จะไม่เห็นค่า เห็นเป็น [object Object]
บรรทัดที่ 19-21: จะเห็นค่าที่ต้องการ