ติดตั้ง macOS High Sierra 10.13.4 บน VirtualBox

ขั้นตอนการติดตั้ง macOS High Sierra 10.13.4 บน VirtualBox

  1. Create New Virtual Machine
  2. Edit Your Virtual Machine
  3. Add Code to VirtualBox with Command Prompt (cmd)
  4. ติดตั้ง macOS High Sierra
  5. Fix macOS High Sierra Screen Resolution on VirtualBox

ดาว์นโหลด macOS High Sierra 10.13.4 (One Full)

1. Create New Virtual Machine

Name: High Sierra
Type: Mac OS X
Version: macOS 10.13 High Sierra (64b-it)
Memory size is 4 GB ( ยิ่งมากยิ่งดี )
Virtual disk file: สร้างฮาร์ดดิสก์ขึ้นมาใหม่แบบ VMDK ซัก 100GB (แบบอื่นยังไม่ได้ลองว่าใช้ได้มั๊ย)

2. Edit Your Virtual Machine
ตั้งค่า CPU อย่างน้อยซัก 2 cores
disable Floppy
Graphics: Set your Video Memory to 128MB
Storage: Hard Disk เป็น พอร์ท SATA 0


3. Add Code to VirtualBox with Command Prompt (cmd)

!! ปิดโปรแกรม VirtualBox !!

รัน cmd ด้วยสิทธิ administrator

[code]
cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
VBoxManage modifyvm "High Sierra" –cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
VBoxManage setextradata "High Sierra" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
VBoxManage setextradata "High Sierra" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "High Sierra" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
VBoxManage setextradata "High Sierra" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "High Sierra" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
[/code]

4. ติดตั้ง macOS High Sierra
ติดตั้ง macOS High Sierra โดยเลือก CD ไปที่ไฟล์ ISO

เปิดขึ้นมาแล้วรอโหลดสักพัก จะขึ้นหน้าให้เลือกภาษา

เลือก Disk Utility

ลบดิสก์

ติดตั้ง macOS


หลังจากนั้นจะ restart

แล้วถ้าเราปล่อยให้มันทำงานเอง ก็จะ boot จาก image แล้วเริ่มต้นติดตั้งใหม่อีกรอบ

ให้ปิดตัว VM (power off) แล้วทำการ remove ไฟล์ ISO ออก

หรือจะเปลี่ยนลำดับการ boot โดยให้ boot จาก harddisk ก่อน ก็น่าจะใช้ได้

รันใหม่ เริ่มติดตั้งละ

เมื่อขึ้นหน้าจอดำๆมา ให้พิมพ์ตามนี้
Shell> fs1:
FS1:\> cd “macOS Install Data”
FS1:\macOS Install Data\> cd “Locked Files”
FS1:\macOS Install Data\Locked Files\> cd “Boot Files”
FS1:\macOS Install Data\Locked Files\Boot Files\> boot.efi

[code]
Shell> fs1:
FS1:\> cd "macOS Install Data"
FS1:\macOS Install Data\> cd "Locked Files"
FS1:\macOS Install Data\Locked Files\> cd "Boot Files"
FS1:\macOS Install Data\Locked Files\Boot Files\> boot.efi
[/code]

รอสักพักก็จะติดตั้งเสร็จละ

5. Fix macOS High Sierra Screen Resolution on VirtualBox

!! ปิดโปรแกรม VirtualBox !!

รัน cmd ด้วยสิทธิ administrator

[code]
cd "C:\Program Files\Oracle\Virtualbox"
VBoxManage setextradata "High Sierra" VBoxInternal2/EfiGraphicsResolution 1280×720
[/code]

หรือ

[code]
cd "C:\Program Files\Oracle\Virtualbox"
VBoxManage setextradata "High Sierra" VBoxInternal2/EfiGraphicsResolution 1920×1080
[/code]

หรือ
[code]
cd "C:\Program Files\Oracle\Virtualbox"
VBoxManage setextradata "High Sierra" VBoxInternal2/EfiGraphicsResolution 2560×1440
[/code]

โดยค่าที่กำหนดได้มีดังนี้
[code]
1280×720 (HD)
1920×1080 (FHD)
2560×1440 (QHD)
2048×1080 (2K)
3840×2160 (4K)
5120×2880 (5K)
[/code]

Link