การทำ URL Redirect ด้วย HTML

[code lang=”html”]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="5;URL=http://phaisarn.com">
<title>Phaisarn</title>
</head>
<body>
คุณกำลังไปที่หน้าหลัก <a href="http://phaisarn.com/">phaisarn.com/</a>
</body>
</html>
[/code]

ที่มา : http://www.thaitumweb.com/