การจัดเก็บรายการ ListView ด้วย SQLite

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

ไลบรารีใช้เวอร์ชันนี้ 23.4.0 แต่เราใช้ 26.1.0 เลยมีเตือน
com.android.support:support-v13.23.4.0

drawable/border.xml

values/styles.xml

activity_main.xml

content_main.xml

item_layout.xml

activity_add_product.xml

content_add_product.xml

activity_product_detail.xml

content_product_detail.xml

AddProductActivity.java

ProductDetailActivity.java

MainActivity.java

CustomAdapter.java

CustomHolder.java

RowItem.java

SQLiteHelper.java

รูปที่ใช้