เปลี่ยน ubuntu archive จาก th.archive.ubuntu.com/ เป็น jp.archive.ubuntu.com/

1.เริ่มด้วย แก้ไขไฟล์ /etc/apt/sources.list ด้วย gedit
sudo gedit /etc/apt/sources.list
2.ค้นหาข้อความ “th.archive” และแทนที่ด้วย “jp.archive”
3. Save ไฟล์
4. สั่ง UPDATE เพื่อ refresh package list ด้วยคำสั่ง sudo apt-get update
5. Package พร้อมใช้งานแล้ว
ที่มา: http://konrasee.wordpress.com/page/3/