ติดตั้ง vsftpd บน ubuntu 16.04 server

vsftpd – FTP Server Installation
vsftpd is an FTP daemon available in Ubuntu.

sudo apt install vsftpd

Anonymous FTP Configuration
By default vsftpd is not configured to allow anonymous download. If you wish to enable anonymous download edit /etc/vsftpd.conf by changing:

anonymous_enable=Yes

During installation a ftp user is created with a home directory of /srv/ftp. This is the default FTP directory.

If you wish to change this location, to /srv/files/ftp for example, simply create a directory in another location and change the ftp user’s home directory:

sudo mkdir /srv/files/ftp
sudo usermod -d /srv/files/ftp ftp 

After making the change restart vsftpd:

sudo systemctl restart vsftpd.service

Finally, copy any files and directories you would like to make available through anonymous FTP to /srv/files/ftp, or /srv/ftp if you wish to use the default.

Link

Remove Gitlab from Ubuntu 16.04

Uninstall gitlab
To remove just gitlab package itself from Ubuntu 16.04 (Xenial Xerus) execute on terminal:

sudo apt-get remove gitlab

Uninstall gitlab and it’s dependent packages
To remove the gitlab package and any other dependant package which are no longer needed from Ubuntu Xenial.

sudo apt-get remove --auto-remove gitlab

Purging gitlab
If you also want to delete configuration and/or data files of gitlab from Ubuntu Xenial then this will work:

sudo apt-get purge gitlab

To delete configuration and/or data files of gitlab and it’s dependencies from Ubuntu Xenial then execute:

sudo apt-get purge --auto-remove gitlab

Link

Ubuntu ใช้คำสั่ง upgrade ไม่ได้

เมื่อใช้คำสั่ง upgrade

# apt-get upgrade

มีข้อความเตือน

could not get lock /var/lib/dpkg/lock

สาเหตุ คือมีบางโปรเซสทำการ lock ไดเร็กทอรี่อยู่
ทางแก้ คือ kill โปรเซสที่มา lock ทิ้งเลย

ค้นหาโปรเซส apt

ps -ef | grep apt

kill ทิ้งให้หมด

kill [process_id]

เมื่อเรียกคำสั่ง upgrade อีกครั้งจะใช้ได้ละ

# apt-get upgrade

Install a single-node Hadoop on Ubuntu (ubuntu-14.04.3-desktop-amd64)

Install Hadoop 2.7.1 on Ubuntu (ubuntu-14.04.3-desktop-amd64) แล้วเข้าใช้งานด้วย putty บน Windows8.1

Hadoop สามารถติดตั้งได้ 3 แบบ (ในบทความนี้ติดตั้งแบบ Pseudo-Distributed Mode)

– Local (Standalone) Mode
– Pseudo-Distributed Mode
– Fully-Distributed Mode

1. สร้าง User และติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน

1.1 LXDE
1.2 putty
1.3 Java
1.4 Hadoop user
1.5 SSH
1.6 SSH Certificates

2. Install Hadoop

2.1 Download Hadoop
2.2 Setup Configuration Files

2.2.1 ~/.bashrc:
2.2.2 hadoop-env.sh
2.2.3 core-site.xml
2.2.4 mapred-site.xml
2.2.5 hdfs-site.xml

2.3 Starting Hadoop
2.4 Stopping Hadoop
2.5 Hadoop Web Interfaces

Continue reading

How to repair GRUB2

sudo fdisk -l

sudo mkdir -p /media/ubuntu
sudo mount /dev/sda1 /media/ubuntu

Then you need to mount these system folders to use them on your current desktop environment:

sudo mount –bind /dev /media/ubuntu/dev
sudo mount –bind /proc /media/ubuntu/proc
sudo mount –bind /sys /media/ubuntu/sys

Now chroot into your hard drive with this command:

sudo chroot /media/ubuntu

You have now read/write permissions on your root partition. To install GRUB2, you need to use one of these two commands:

# grub-install /dev/sda

Installation finished. No error reported.

Update GRUB2 with this command:

# update-grub

http://askubuntu.com/questions/192332/how-to-repair-grub2-in-a-system-with-broken-recovery-mode

Linux Compatible Software For All Your Needs!

Source : http://efytimes.com/e1/fullnews.asp?edid=114297

 

Linux Compatible Software For All Your Needs!  
 
 
Although Linux offers a huge plethora of software, users often get confused when it comes to choosing the right one. So here we bring to you a list of Linux software for your complete computing needs (almost)!     
Rate this news:   (1 Votes)
Monday, August 26, 2013:  Searching for a Linux software? Well here your search ends, we present to you a complete list of Linux compatible software for anything and everything! Have fun reading: 

Linux, Open source, open source projects, linux software, Linux compatible software, anti-virus software, Avast, AVG, archive manager, audio linux software

Anti-virus Software:

Avast!: A Linux software offering of the popular Avast antivirus scanner.http://www.avast.com/linux-home-edition

Clam AntiVirus: The original open source virus scanner. http://www.clamav.net/

AVG: A version of AVG’s Virus Scanner for Linux. http://free.avg.com/us-en/download.prd-alf

Archive Manager:

Ark: A feature-rich archive manager for KDE. http://utils.kde.org/projects/ark/

File Roller: The default archive manager in GNOME. http://fileroller.sourceforge.net/

Tar: Provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation. http://www.gnu.org/s/tar/

Audio:

OggConvert: converts most formats of the media files into the open source OGG format.http://oggconvert.tristanb.net/

Audacity: A powerful cross platform audio recorder and editor.http://audacity.sourceforge.net/

Banshee: A great music manager similar to iTunes. http://www.banshee.fm/

Mixxx: Fantastic audio mixing Linux software that is ideal for DJ environments.http://www.mixxx.org/

Backup Applications:

CrashPlan: An excellent, sophisticated backup program. http://www.crashplan.com

Rsync: A configurable console-based synchronization program that is commonly used in backup situations. http://rsync.samba.org 

Fwbackups: A flexible backup program which can backup to another computer.http://www.diffingo.com/oss/fwbackups 

Browsers:

Google Chrome/Chromium: A great browser from Google based on open source projects.http://www.google.com/chrome

Firefox: The world’s most popular open source web browser. http://www.firefox.com/

reKonq: A refreshed default KDE browser which sports an uncluttered interface.http://rekonq.kde.org/

Opera: The “fastest and most advanced” browser available today. http://www.opera.com/

Communication:

Kopete: Great IM Linux software for KDE. http://kopete.kde.org/

Emesene: Linux Chat software which connects the user to different networks like MSN, Gtalk, Facebook chat, Jabber and others. http://blog.emesene.org/p/downloads.html

Pidgin: The most popular open source cross-platform IM program. http://www.pidgin.im/

Skype: If the most popular VoIP desktop client is on Linux we can’t afford to miss this!http://www.skype.com/intl/en/home

Desktop Environment:

GNOME: The most widely used GTK desktop environment. http://www.gnome.org/

KDE: A beautifully flashy desktop environment based on Qt. http://www.kde.org/

Enlightenment: A desktop environment that is lightweight yet aesthetically good-looking.http://www.enlightenment.org/

Xfce: A lightweight but highly capable GTK desktop environment that still makes use of panels by default. http://www.xfce.org/

Razor-qt: A lightweight desktop environment based on Qt, the same technology which KDE uses. http://razor-qt.org/

Download Managers:

Miro: Helps downloading torrents and online videos. http://www.getmiro.com/

Wget: A Non-interactive commandline tool which helps retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols. http://www.gnu.org/s/wget/

Uget: A Free and open source download manager. http://urlget.sourceforge.net/

Transmission: Torrent download software for Linux. http://www.transmissionbt.com/

DVD/CD Tools:

K3b: The CD/DVD Kreator for Linux. http://www.k3b.org/

Gmount ISO: A simple program to mount ISO files to folders. https://launchpad.net/gmount-iso

Brasero: A utility to burn CDs. http://projects.gnome.org/brasero/

Editor Tools:

Vim: An extremely customizable and complex editor for the terminal with tonns of features. http://www.vim.org/

Gedit: A powerful editor out-of-the-box, and a favorite among many GNOME users.http://projects.gnome.org/gedit/

Leafpad: A simple GTK+ text editor that emphasizes simplicity.http://tarot.freeshell.org/leafpad/

Bluefish: Editor for programmers with focus on dynamic and interactive websites.http://bluefish.openoffice.nl/index.html

Email Clients:

Thunderbird: Most popular cross-platform open source email client.http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/

Claws Mail: A user-friendly, lightweight, and fast email client. http://www.claws-mail.org/

Evolution: A great email and calendar program for GNOME. http://projects.gnome.org/evolution/

Firewall Applications:

Mondo Rescue: A capable disk recovery toolkit. http://gufw.tuxfamily.org/

Firestarter: A good quality firewall with graphical interface http://www.fs-security.com/

Office:

Libre Office: An enhanced office suite based off of OpenOffice. http://www.libreoffice.org/

Abiword: A lightweight word processor, usually replaces full office suites.http://www.abisource.com/

OpenOffice: The original open source office suite. http://www.openoffice.org/

Read more Office alternatives at: 
http://www.efytimes.com/e1/creativenews.asp?edid=104251

Pictures:

Inkscape: A SVG file editor. http://inkscape.org/

GIMP: The most popular open source image editor. http://www.gimp.org/

Darktable: A sophisticated program that works with digital negatives and RAW pictures.http://www.darktable.org/

F-Spot: A photo manager with neat simple features. http://f-spot.org/

Productivity Tools:

Tomboy: An amazing note-taking Linux application. http://projects.gnome.org/tomboy/?pagewanted=all

Hamster Time Tracker: Tracks the total time you spend on a project.http://projecthamster.wordpress.com/

Shutter: An advanced and brilliant screenshot tool. http://shutter-project.org/

Dropbox: One of the best Linux file synchronization tools. http://www.dropbox.com/

Gnome Tweak Tool: Helps in easy configuration of advanced settings while using Gnome Shell. http://live.gnome.org/GnomeTweakTool

Wunderlist: A Linux software for clean and crisp to-do list which syncs on their own servers. http://www.wunderlist.com/

System Maintenance:

Ubuntu-Tweak: A great control panel to manage many features in Ubuntu.http://freshmeat.net/projects/gnome-system-monitor/

System Monitor: Simple and interesting Linux software to view systems stats.http://freshmeat.net/projects/gnome-system-monitor/

Video:

VLC Media Player: A media player that can handle virtually everything.http://www.videolan.org/vlc/

Openshot: An innovative video editor with 3D effects. http://www.openshotvideo.com/

Pitivi: A simple and easy-to-use video editor for GNOME. http://www.pitivi.org/

Blender: Highly advanced 3D content creation software that has created numerous open source video games and movies. http://www.blender.org/ 

Atithya Amaresh, EFYTIMES News Network 

How to create a bootable ubuntu USB stick?

Source : http://techosolutions.wordpress.com/2013/08/26/how-to-create-a-bootable-ubuntu-usb-stick/

 

About ubuntu

According to “Wikipedia” : “Ubuntu is an operating system based on the Linux kernel and the Linux distribution Debian, with Unity as its default desktop environment. It is distributed as free and open source software. It is named after the Southern African philosophy of ubuntu, which often is translated as “humanity towards others” or “the belief in a universal bond of sharing that connects all humanity”.
According to 2012 online surveys, Ubuntu is the most popular Linux distribution on desktop and laptop personal computers, and most Ubuntu coverage focuses on its use in that market. However, it is also popular on servers and for cloud computing.
Development of Ubuntu is led by Canonical Ltd., a company based in the Isle of Man and owned by South African entrepreneur Mark Shuttleworth. Canonical generates revenue through the sale of technical support and services related to Ubuntu. According to Canonical, the Ubuntu project is committed to the principles of open source development; people are encouraged to use free software, study how it works, improve upon it, and distribute it”.
 

Here we will learn How to create a bootable ubuntu USB stick on “WINDOWS” , “OS X” and “UBUNTU”

 

ubuntu

windows

To run Ubuntu from a USB stick, the first thing you need to do is insert a USB stick with at least 2GB of free space into your PC.

The easiest way to put Ubuntu onto your stick is to use the USB installer provided at pendrivelinux.com. You’ll need to download and install and follow the instructions.

1. 

Select Ubuntu Desktop Edition from the drop down list.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Click ‘Browse’ and open the downloaded ISO file.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Choose the USB drive and click ‘Create’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubuntu

ubuntu

To create a USB stick from which you can install Ubuntu, you must first download Ubuntu. Then, follow these instructions:

 

1.

Insert a USB stick with at least 2GB of free space.

2.

Open the dash and search for Startup Disk Creator.

3.

Select the Startup Disk Creator to launch the app.

 

 

 

 

 

 

4.

Click ‘Other’ to choose the downloaded ISO file.

 

 

 

 

5.

Select the file and click ‘Open’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Select the USB stick in the bottom box and click ‘Make Startup Disk’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

That’s it! When the process completes, you’ll be ready to restart your computer and begin installing Ubuntu.

ubuntu

osx

We would encourage Mac users to download Ubuntu Desktop Edition by burning a CD. But if you prefer to use a USB stick, please follow the instructions below.

Note: this procedure requires that you create an .img file from the .iso file you download. It will also change the filesystem that is on the USB stick to make it bootable, so backup all data before continuing.

1.

Download Ubuntu Desktop

2.

Open the Terminal (in /Applications/Utilities/ or query Terminal in Spotlight).

3.

Convert the .iso file to .img using the convert option of hdiutil (e.g.,hdiutil convert -format UDRW -o ~/path/to/target.img ~/path/to/ubuntu.iso)

Note: OS X tends to put the .dmg ending on the output file automatically.

4.

Run diskutil list to get the current list of devices.

5.

Insert your flash media.

6.

Run diskutil list again and determine the device node assigned to your flash media (e.g. /dev/disk2).

7.

Run diskutil unmountDisk /dev/diskN (replace N with the disk number from the last command; in the previous example, N would be 2).

8.

Execute sudo dd if=/path/to/downloaded.img of=/dev/rdiskN bs=1m (replace /path/to/downloaded.img with the path where the image file is located; for example, ./ubuntu.imgor ./ubuntu.dmg).

  • Using /dev/rdisk instead of /dev/disk may be faster
  • If you see the error dd: Invalid number ’1m’, you are using GNU dd. Use the same command but replace bs=1m with bs=1M
  • If you see the error dd: /dev/diskN: Resource busy, make sure the disk is not in use. Start the ‘Disk Utility.app’ and unmount (don’t eject) the drive

9.

Run diskutil eject /dev/diskN and remove your flash media when the command completes.

10.

Restart your Mac and press alt/option key while the Mac is restarting to choose the USB stick.

Best Tools To Build Your Own Ubuntu based Distribution

Best Tools To Build Your Own Ubuntu based Distribution

http://alllinuxstuff.blogspot.com/2012/07/five-tools-to-build-your-own-ubuntu.html

article หลัก

Ubuntu Mini Remix
http://www.ubuntu-mini-remix.org/
image ของ ubuntu เฉพาะไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ ฉะนั้นขนาดจะเล็ก ประมาณ 200MB

ลองติดตั้งด้วย VirtualBox แล้วติดตั้งไม่ได้

เครื่องมือ 1. Ubuntu Builder

https://launchpad.net/ubuntu-builder/

sudo add-apt-repository ppa:f-muriana/ubuntu-builder
sudo apt-get update
sudo apt-get install ubuntu-builder

เครื่องมือ 2. Ubuntu Customization Kit

http://sourceforge.net/projects/uck/

sudo apt-get install uck

ใช้ปรับแต่ง language packs, desktop environment และอื่นๆ อีกนิดหน่อยได้เท่านั้น

3.Customizer

https://github.com/fluxer/Customizer
sudo add-apt-repository ppa:customizer-dev-team/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install customizer

x