การใช้ ListView ใน ScrollView

ภาพซ้ายเป็น ListView อย่างเดียว
ภาพขวาเป็น ListView ใน ScrollView ที่จำกัดความสูงไว้ที่ 300dp แล้วค่อย Scroll ดูไอเทมที่เหลือ

activity_main.xml

บรรทัดที่ 14 : ต้องใส่ไม่งั้น ListView จะเห็นแค่ item เดียว

MainActivity.java

 

Link