ติดตั้ง Epydoc บน Windows XP

ดาวน์โหลด และติดตั้ง Epydoc

ดาวน์โหลด Epydoc จาก http://sourceforge.net/projects/epydoc/files/
จะได้ไฟล์ epydoc-3.0.1.win32.exe
ให้ทำการ Double click เพื่อทำการติดตั้ง
หลังจากติดตั้ง Epydoc แล้วจะได้ไฟล์มา 2ไฟล์ ให้ใชงานอยู่ในโฟลเดอร์ C:\Python25\Scripts

  1. epydoc.pyw มี GUI ให้ใช้
  2. epydoc.py สำหรับการใช้งานแบบ command line

การใช้งาน Epydoc

http://epydoc.sourceforge.net/using.html

ที่มา Epydoc