สร้างแอพ Ionic

สร้างแอพ ionic จากเทมเพลส

การสร้างแอพด้วย ionic มีเทมเพลสให้ใช้อยู่ 5 แบบคือ blank, tabs, sidemenu, super และ tutorial (ไม่รู้ว่าต่างกับ sidemenu ยังไง)

โดยมีคำสั่งสร้างแอพดังนี้

[code]
> ionic start myApp blank
[/code]

Run your App

[code]
> cd myApp
> ionic serve
[/code]

สร้างแอพด้วย ionic ได้ละ

หรือจะรันด้วยคำสั่งนี้

[code]
> ionic serve -l
[/code]

ก็จะมี platform ให้เลือกรันได้พร้อมๆกันถึง 3 platforms
โดยเลือกที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอ

ตรวจสอบค่าต่างๆของแอพ

cd เข้าไปในไดเร็กทอรี่ของ App แล้วพิมพ์คำสั่ง

[code]
> cd myApp
> ionic info

cli packages: (C:\Users\user\AppData\Roaming\npm\node_modules)

@ionic/cli-utils : 1.19.1
ionic (Ionic CLI) : 3.19.1

local packages:

@ionic/app-scripts : 3.1.8
Ionic Framework : ionic-angular 3.9.2

System:

Node : v8.9.4
npm : 5.6.0
OS : Windows 10

Misc:

backend : pro

[/code]

ตรวจสอบ package มั้ง

ตรวจสอบ package ต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าติดตั้งเรียบร้อยดีมั๊ยมั้ง

[code]
> npm install
[/code]

ถ้าไม่เรียบร้อยอาจต้องติดตั้งเพิ่ม โดยเข้าไปเพิ่ม/แก้ไขที่ไฟล์ package.json

หรือติดตั้งด้วยคำสั่ง (ยังไม่ได้ลอง)

[code]
npm i -D -E postcss@6.0.14
[/code]

การรันด้วย Browser

which is the difference between ionic serve and ionic run browser?
Ionic serve – runs your app as a website (meaning it doesn’t have any Cordova capabilities). Ionic run browser – runs your app in the Cordova browser platform, which will inject cordova.js and any plugins that have browser capabilities

[code]
ionic cordova platform add browser
ionic cordova run browser
[/code]

https://ionicframework.com/docs/intro/tutorial/