ติดตั้ง SSH Server บน Ubuntu 16.04

ติดตั้ง openssh

[code]
$ sudo apt-get install openssh-server
[/code]

ตรวจสอบสถานะ

[code]
$ sudo service ssh status
[/code]

หรือตรวจสอบด้วยคำสั่ง

[code]
$ netstat -lnpt | grep 22
[/code]

ถ้าจะแก้ไข config แก้ได้ที่

[code]
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[/code]

แก้ไขเสร็จก็ restart เซอร์วิส

[code]
$ sudo service ssh restart
[/code]

ทดสอบเข้าใช้งาน

[code]
$ ssh jack@localhost
[/code]

เสร็จแล้วใส่ user, pass ถ้าเข้าได้ก็เสร็จเรียบร้อย

Link