ติดตั้ง SSH Server บน Ubuntu 16.04

ติดตั้ง openssh

$ sudo apt-get install openssh-server

ตรวจสอบสถานะ

$ sudo service ssh status

หรือตรวจสอบด้วยคำสั่ง

$ netstat -lnpt | grep 22

ถ้าจะแก้ไข config แก้ได้ที่

$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

แก้ไขเสร็จก็ restart เซอร์วิส

$ sudo service ssh restart

ทดสอบเข้าใช้งาน

$ ssh jack@localhost

เสร็จแล้วใส่ user, pass ถ้าเข้าได้ก็เสร็จเรียบร้อย

Link