การสร้าง Animation ด้วย XML View Animation

เมื่อกดปุ่ม SLIDE IN ก็จะมีข้อความเลื่อนเข้ามาจากทางซ้ายของหน้าจอ แล้วมาหยุดที่ประมาณกลางจอ

res/anim/translate_left_to_right.xml

activity_main.xml

MainActivity.java