การใช้ไลบลารี EasyTab กับ ViewPager

ไลบรารีนี้สร้างขึ้นจาก เวอร์ชัน 24.2.1 ใช้ได้แต่เตือน

build.gradle (Project: MyApplication)

build.gradle (Module: app)

activity_main.xml

MainActivity.java

 

Link