ปัญหาทุกครั้งที่เปิด MS Word จะมีหน้าเปล่าเปิดแถมขึ้นมา

ตั้งแต่ไปอบรม E-Thesis กลับมา ก็มีปัญหากวนใจคือทุกครั้งที่เปิดไฟล์ MS Word ขึ้นมา จะมีการาเปิดหน้าต่างที่สองขึ้นมาเป็นหน้าว่าง ๆ ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย แต่มันกวนใจมาก เลยลอง search หาดู เจอเว็บนี้
Opening Word/Excel document opens second blank document as well
http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2007-office_install/opening-wordexcel-document-opens-
second-blank/2eadcb0c-7d87-4c89-bf94-496e2c8a6a62?auth=1

แนะนำให้ใช้คำสั่ง winword /r และ excel /o เพื่อเป็นการ reset the default setting แต่ลองแล้วไม่หาย
จากนั้นให้เข้าไปลบภายใน folder ต่อไปนี้ (อย่าลืมโชว์ Hidden items ก่อน)
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\STARTUP
C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\XLSTART
C:\Users\phais_000\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP
C:\Users\phais_000\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART
แต่เข้าไปแล้วว่างเปล่า หมดเลย เลยไม่ได้ลบอะไรเลย

เอาใหม่ search หาอีกรอบ ทีได้ไปเจอที่ stackoverflow
http://stackoverflow.com/questions/1739073/word-opens-extra-blank-document
บอกว่าอาจเป็นปัญหาที่ Add-ins เลยนึกถึง E-Thesis ขึ้นมาเลย

เลยลองเอา E-Thesis ออก โดยไปที่ File -> Options จะปรากฏหน้าจอ Word Options ขึ้นมา

 Word Options

เลือกที่แท็บ Add-ins จากนั้นทางขวาจะเห็น GNRU E-THESIS Word Addin ให้เตรียมเอาออก

โดยไปที่ด้านล่างเลือกตรง Manage เป็น COM Add-ins คลิก Go.. จะปรากฏหน้าจอ COM Add-ins ให้เลือกเครื่องหมายถูกหน้า GNRU E-THESIS Word Addin ออก จากนั้นกด OK แค่นี้ปัญหาก็จะหายไป

COM Add-ins

Windows 8.1, x64, MS Word 2013

How to Create a Microsoft Word Document with C#

object oMissing = System.Reflection.Missing.Value;

Microsoft.Office.Interop.Word.Application oWord;
oWord = new Microsoft.Office.Interop.Word.Application();
oWord.Visible = true;

Microsoft.Office.Interop.Word.Document oDoc;
oDoc = oWord.Documents.Add(ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing);

// add text
Microsoft.Office.Interop.Word.Paragraph oPara1;
oPara1 = oDoc.Paragraphs.Add(ref oMissing);
object styleHeading1 = “Heading 1”;
oPara1.Range.set_Style(ref styleHeading1);
oPara1.Range.Text = “Create a New Report”;
oPara1.Range.InsertParagraphAfter();

Microsoft.Office.Interop.Word.Paragraph oPara2;
oPara2 = oDoc.Paragraphs.Add(ref oMissing);
oPara2.Range.Text = “”;
oPara2.Range.InsertParagraphAfter();

Microsoft.Office.Interop.Word.Paragraph oPara3;
oPara3 = oDoc.Paragraphs.Add(ref oMissing);
oPara3.Range.Text = “This is my second paragraph.”;
oPara3.Range.InsertParagraphAfter();

// add picture
string imgName = “c://tmp/doc1.jpg”;  //the picture file to be inserted
Object oMissed = oDoc.Paragraphs[2].Range; //the position you want to insert
Object oLinkToFile = false;  //default
Object oSaveWithDocument = true;//default
oDoc.InlineShapes.AddPicture(imgName, ref  oLinkToFile, ref  oSaveWithDocument, ref  oMissed);

// save
object fileName = “C:\\tmp\\test_report.doc”;
oDoc.SaveAs(ref fileName, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing);
oDoc.Close(ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing);
oWord.Quit(ref oMissing, ref oMissing, ref oMissing);
oWord = null; // Free up any memory used

Word Object Model Overview
Ref: suite101.com

How to Create Table of Figures in Word 2007/2010

Step 1

Simply open your Word document, scroll down to the figure and select figure’s caption. Now, click on the arrow besides Change Styles, and select Heading style from options available suppose I selected Heading 5, in the same manner apply Heading 5 to all figure’s captions of your document

Step 2

Click on References menu > Insert Table of Figures

Following window will open, make here changes according to your requirement and click Options button

In this window select Heading 5 as Style and click OK and also close the previous screen

See Table of Figures is inserted in document

Update Table of Figures

In case if you insert or delete and figure in document then you also have to update table of figures, to do that simply select the table of figures you created and navigate to References menu > Update Table and that’s all.

 

ที่มา: trickyways.com

Microsoft Word 2010 Spacing

How To Modify Spacing Between Paragraphs

It is very easy to change the spacing before or after any particular paragraph or set of paragraphs. Simply select the paragraph(s) for which you are going to change the spacing and click on the Page Layout tab, here find the Paragraph group. Now choose the new spacing values in the form of points here.

ParagraphSpacing_thumb

 

How To Modify Spacing Between Lines

We have described the method of changing the space before and after the paragraph in the above section. Lets see how we can change the line spacing in your document. It is also very easy, click the Home menu and go to the Paragraph section here, and in the Line Spacing option, choose the new spacing that you need. You can double the line spacing by choosing 2 or triple it by choose 3 and so on.

LineSpacing_thumb

You can also remove spacing before or after the paragraph from this option. Enjoy!

ที่มา: addictivetips.com