การจัดการอีเวนต์ ด้วยการสร้าง Method ขึ้นมา

activity_main.xml

MainActivity.java

บรรทัดที่ 17,20 : เรียกใช้ myTouchMethod

Android: การส่ง key (simulate key press)

You can use instrumentation, ie following code called from onCreate of your activity will cause menu to be opened and closed multiple times:

MainActivity.java

บรรทัดที่ 20 : เรียกใช้ Instrumentation

พอรันแล้วเหมือนถูกกด Back แล้วแอพก็หายไปเลย ไม่กลับมา
แต่ก็ถือว่าส่งคีย์ได้

 

Link

การใช้ไลบรารี่ Material Calendar View เพื่อแสดงปฏิทิน

ไลบรารี่ Material Calendar View

ถ้าเครื่อง Android กำหนดเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ปฏิทินภาษาอังกฤษเหมือนภาพซ้าย
ถ้าเครื่อง Android กำหนดเป็นภาษาไทยก็จะได้ปฏิทินภาษาไทยเหมือนภาพขวา

แสดงวันที่มี Event เป็นจุดสีแดงใต้วันนั้นๆ

Continue reading