วิธีทำ Source Package ส่งขึ้น PPA

1. สร้าง PPA ใหม่ที่ http://launchpad.net 2. คัดลอก Chromium Source Package จาก PPA ที่มีอยู่เดิม เช่น Chromium Dev Channel มาใส่ไว้ใน PPA ของเรา 3. เพิ่ม PPA ของเรา แล้วโหลด source package ลงมาแก้ไข sudo apt-add-repository ppa:thai/chromium-thai-ppa apt-get source chromium-browser

4. จะได้โฟลเดอร์ chromium-browser-8.xxx มา 5. เข้าไปที่ไดเรกทอรี่ chromium-browser-8.xxx/debian/patches 6. เพิ่มไฟล์ thai.patch มีเนื้อหาตามนี้: --- src.orig/third_party/WebKit/WebCore/platform/graphics/chromium/FontLinux.cpp +++ src/third_party/WebKit/WebCore/platform/graphics/chromium/FontLinux.cpp @@ -538,7 +538,7 @@

m_glyphs16[i] = m_item.glyphs[i]; double offsetX = truncateFixedPointToInteger(m_item.offsets[i].x); – m_xPositions[i] = m_offsetX + position + offsetX; + m_xPositions[i] = m_offsetX + position;// + offsetX;

double advance = truncateFixedPointToInteger(m_item.advances[i]); // The first half of the conjuction works around the case where

7. แก้ไฟล์ series เพิ่ม 1 บรรทัดที่ท้ายไฟล์ว่า thai.patch

8. ในไฟล์ debian/changelog ให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและกำหนดเลข Version 9. กลับมาที่ไดเรกทอรี่ chromium-browser-8.xxx/ แล้วเรียกคำสั่ง debuild -S -sd 10. จะได้ไฟล์ .changes สามารถ put ขึ้นไปบน PPA ได้ด้วยคำสั่ง dput ppa:thai/chromium-thai-ppa chro...._source.changes

ก่อนที่จะ dput หรือ sign ไฟล์ .changes สำหรับส่งขึ้นไปบน PPA ได้

1. ต้องสร้าง OpenPGP Key ก่อน gpg --gen-key 2. ยืนยัน Key กับ launchpad (จะมี e-mail ที่เข้ารหัสส่งกลับมาให้เราคลิกลิงค์ยืนยัน) 3. Sign “Ubuntu Code of Conducts” โดยเข้าไปที่หน้า profile ของเราบน launchpad เช่น https://launchpad.net/~nattster

ที่มา : Chromium รุ่นใช้ภาษาไทยได้สำหรับ Linux

วิธีติดตั้งและลบ ppa repository ใน ubuntu

จาก : http://snappytux.com/ubuntu

PPA (Personal Package Archives) คือ repository ที่มาจากผู้พัฒนาภายนอก Ubuntu เพื่อให้สามารถ apt-get ติดตั้งโปรแกรมต่างๆเพิ่มได้มากขึ้นจาก repository พื้นฐานของ Ubuntu เอง

สมมติจะติดตั้ง ubuntu tweak ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ปรับแต่งค่าต่างๆของ Ubuntu ให้ใช้คำสั่งเพิ่มหรือติดตั้ง PPA ของ Ubuntu tweak ดังนี้ (คำสั่ง PPA ใช้ได้ตั้งแต่ ubuntu 9.10 ขึ้นไป)

sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
sudo apt-get update

ถ้าผมต้องการยกเลิกการติดตั้ง ppa ที่เพิ่มเข้ามา ให้ทำการโหลด packet

คำสั่ง ppa-purge มาทำการติดตั้งก่อน

จากนั้นใช่คำสั่งดังนี้

sudo ppa-purge ppa:tualatrix/ppa

แค่นี้ ppa ของ ubuntu tweak ก็จะหายไป