ปัญหา SQL Server Configuration Manager not found

ปัญหา Microsoft SQL Server Configuration Manager not found ทั้งที่ติดตั้งแล้ว

ให้ไปเรียกใช้ตรงๆที่พาทตามนี้

SQL Server 2017

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc

SQL Server 2016

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc

SQL Server 2014

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc

SQL Server 2012

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager11.msc

SQL Server 2008

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager10.msc

Link

แก้ไขตารางใน SQL Server 2008 ไม่ได้

แก้ไขตารางใน SQL Server 2008 ไม่ได้ ซึ่งเกิดจากระบบป้องกันการแก้ไข Table ของ SQL Server 2008 เอง เราสามารถปิด Option นี้ได้ ดังนี้

  1. ดูที่ Tool bar ของ SQL Server 2008 ให้เลือก Tools >> Options
  2. จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ดูทางด้านซ้าย ให้เลือก Designers มองหาคำว่า “Prevent saving changes that require table re-creation” แล้ว uncheck
  3. กดปุ่ม OK