การปรับแต่ง Theme ใน Ubuntu 12.04

ติดตั้ง GNOME Tweak Tool

GNOME TWEAK TOOL IN UBUNTU 12.04: Install Gnome Tweak Tool in Ubuntu 12.04 Precise Pangolin

General tweaks (for both GNOME Shell and Unity)
Change themes, fonts and more with GNOME Tweak Tool
Ubuntu gnome tweak tool

Features:
> Install and switch gnome-shell themes
> Switch gtk/icon/cursor themes
> Switch window manager themes
> Change

  • The user-interface and titlebar fonts
  • Icons in menus and buttons
  • Behavior on laptop lid close
  • Shell font size
  • File manager desktop icons
  • Titlebar click action
  • Shell clock to show date
  • Font hinting and antialiasing

To install:

  • sudo apt-get install gnome-tweak-tool

When installation complete, GNOME Tweak Tool should show up as “Advanced Settings” in the menu. Besides changing fonts or themes, GNOME Tweak Tool can also be used to disable/enable GNOME Shell extensions, tweak the desktop, various windows behavior or GNOME Shell.

Ref: http://www.noobslab.com/2011/10/install-gnome-tweak-tool-in-ubuntu-1110.html

เรียกตรงได้ได้ด้วยคำสั่ง

$ gnome-tweak-tool

 

การดาวน์โหลดและติดตั้ง Themes

Download Themes ของ Ubuntu ได้ที่ http://gnome-look.org/

จากนั้น extract ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา แล้วนำมาไว้ที่ /usr/share/themes

เรียกใช้งาน gnome-tweak-tool

gnome-tweak-tool

เลือก Theme ที่ต้องการ

 

GNOME Desktop

i’m loving it

ubuntu-gnome-package

หลังจากติดตั้งและใช้งาน package นี้ รู้สึกได้ถึงความรู้สึกเก่าๆ ตอนใช้ Gnome ครั้งแรกเลย