วิธีแก้ปัญหา Windows XP ให้ปลอดจีนัส Genuine

ให้ไปดูที่ http://blog.phaisarn.com/node/116 ซึ่งแก้ไขเสร็จใน 3 ขั้นตอน

 1. ไปเปิด Windows Task Manager โดยการกด Ctrl+Alt+Del ครับ.
 2. จากนั้น ให้ทำการปิด Process ที่มีชื่อว่า wgatray.exe process ใน Task Manager ที่เปิดไว้
 3. แล้ว Restart Windows XP หนึ่งรอบ และขณะเดียวกันให้เข้า Safe Mode ครับ
 4. ตอนนี้เราอยู่ที่ Safe Mode ให้ไปลบไฟล์ ชื่อ WgaTray.exe ที่อยู่ในโฟลเดอร์ c:\Windows\System32 และ c:\Windows\System32\dllcache.
 5. หลังจากทำการลบไฟล์ทั้งสองเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ Start > RUN และพิมพ์ RegEdit กด Enter
 6. จากนั้นให้ค้นหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
 7. หลังจากเจอแล้ว ให้ทำการลบโฟล์เดอร์ที่มีชื่อว่า WgaLogon และข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โฟลเดอร์นี้ (ระวังจะลบไฟล?ผิด ครับ)
 8. เมื่อลบหมดแล้ว Restart เข้าใช้งานปกติ

HTC Tattoo hard reset

The most convenient way to do a factory reset is via the phone settings.

1. Press HOME > MENU, and then tap Settings > SD card & phone storage > Factory data reset.
2. On the Factory data reset screen, tap Reset phone, and then tap Erase everything. Your phone will erase all personal data and restart. It may take a few minutes for the process to complete.

Performing a factory reset using phone buttons

If you cannot turn on your phone or access the phone settings, you can still perform a factory reset by using the phone buttons.

1. With the phone turned off, press and hold the HOME and BACK buttons, and then briefly press the END CALL/POWER button.
2. Press the ENTER button to begin the reset process. (Otherwise, press the END CALL/POWER button to cancel.)

ที่มา: htc.com

ติดตั้ง Boot Camp 3 บน Windows 7 x 64

ก่อนอื่นเข้า Mac OS X
แล้วไปที่ Application > Utilities > Boot Camp เพื่อทำการแบ่ง Partition ก่อน
จากนั้นก็ติดตั้ง Windows 7
เมื่อติดตั้ง Windows 7 เสร็จก็ติดตั้ง Boot Camp แต่ว่า
ตอนติดตั้ง Boot Camp บน Windows 7 x64
แล้วเจอ Error ดังนี้ Boot Camp x64 unsupported on this model
ไม่ต้องตกใจ ให้แก้ไขได้ดังนี้

วิธีแก้
If you do see that, it’s no big deal. Just open up command prompt as an administrator (in the start menu type cmd, right click on it and select Run as Administrator, click yes on the UAC prompt).
d:
(assuming your Snow Leopard disk is in the D drive).
cd Drivers\Apple
BootCamp64.msi

เสร็จแล้วก็ Update ด้วย
Download Update: http://support.apple.com/kb/DL979

ที่มา: http://blog.andersonshatch.com/2009/01/11/windows-7-x64-on-a-macbook-pro…

Mac : Lock Screen

 1. Open the Keychain Access application (/Applications/Utilities/Keychain Access).
 2. Open the Preferences panel (menu: Keychain Access->Preferences).
 3. Make sure “Show Status in Menu Bar” is enabled.
 4. Now close the Preferences panel and then the Keychain Access application.

ที่เมนูบาร์ด้านบนจะเห็น icon ก็กด Lock Screen จากตรงนั้นได้เลย แต่ถ้าต้องการสร้าง Keyboard shortcut ก็ไปอ่านต่อได้จากที่มา
ที่มา: Create a screen-locking keyboard shortcut