หลังจากเปิด Shared Folders ของ VirtualBox บน Ubuntu 10.04 และ 12.04 แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Folder ได้

หลังจากเปิด Shared Folders ของ VirtualBox บน Ubuntu 10.04 และ 12.04 แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งาน Folder ได้ เป็นเพราะ user ของเราไม่ได้อยู่ในกลุ่ม vboxsf ดังนั้นเมื่อเข้าใช้งาน Folder จะเกิด Error ดังรูป

virtualbox_permission

ทางแก้

เพิ่ม user ของเราเข้าไปในกลุ่มของ vboxsf ดังนี้

$ sudo usermod -a -G vboxsf jack

Restart เครื่องสักที ก็ใช้ได้ละ

Ref : usermod example – Add a existing user to existing group

 

ถ้าไม่ได้อีกก็ใช้แปลงเป็น root เลย ด้วยคำสั่ง sudo -i

Resolve Attached Media Conflicts in VirtualBox

อาการ

เวลาที่ add เครื่องเข้า (machine) มาใน VirtualBox แล้วเกิด Error ดังนี้
VirtualBoxError

Failed to open virtual machine located in .....
Cannot register the DVD image '...' because a CD/DVD image '...' already exists.

สาเหตุ

เกิดจากการที่ machine ที่ add เข้ามาใหม่มี UUID ของ CD/DVD ชนกับ UUID ของ machine ที่มีอยู่เดิม ทำให้ add machine ใหม่เข้ามาไม่ได้

ทางแก้ไข

ไปที่ File -> Virtual Media Manager

แล้วไปที่ Tab Optical Disk จากนั้นลบ image ของ CD/DVD ออก <image>.iso เป็นอันเรียบร้อย (Windows_7_Ul…. ในรูป คือตัวที่ต้องเอาออก)

VirtualBoxError2

Ref : catlingmindswipe.blogspot.com/

VirtualBox : VT-x features locked or unavailable in MSR ubuntu

VirtualBox หลังจากติดตั้งเสร็จ

อาการ

พอสั่ง start ให้ virtual matching ทำงาน จะเห็นจอดำเหมือนรันได้ แต่แล้วก็ฟ้อง VT-x features locked or unavailable in MSR ubuntu
พอปิด error ไป เครื่องจำลองก็ดับ

สาเหตุ

ไม่ได้เปิด nested paging (AMD-V) หรือ EPT (Intel VT-x) features ใน BIOS เครื่อง host

ทางแก้ไข

ที่เครื่อง host ให้ boot แล้วเข้า BIOS จากนั้นไป enable ก็จะหาย Error

Ref : ubuntuforums.orgvirtualbox.org/

VirtualBox on Ubuntu 12.04.1

VirtualBox
https://www.virtualbox.org/

Download VirtualBox

ติดตั้ง VirtualBox

  •  sudo dpkg -i PackageName

Download Extension Pack

ติดตั้ง Extension Pack

  • sudo /usr/lib/virtualbox/VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.x.x-xxxxx.vbox-extpack

How to Create ISO from Mac Installation DVD – Rip Mac DVD in Windows

Several methods showed in this blog to install Mac OS X on Windows OS with Desktop Virtualization, original Mac installation DVD does not work sometimes with these methods. You must create ISO file from installation disk and use. This post shows how to create ISO from Mac Installation DVD in Windows.

I tried my favorite DVD writing software to Rip Mac DVD to ISO in Windows, but those images did not work with VMware or VirtualBox. Finally, Imgburn did the job and it worked well.

 

Follow these steps to rip Mac DVD in Windows

1) Get the Snow Leopard DVD here and Download and install Imgburn burning software. ( Free version, registration not required)

2) Start program and select image file from disk option. Do not close log screen down, better keep it.

3) Next screen will detect the DVD information and output file location. Make sure to select correct source destination. Its better to reduce data reading speed to 1x ( I know it will be slow) for this conversion. Then start.

Create ISO from Mac Installation DVD

4) Progress bar will show the status. I’m sure it will end without any errors if the physical drive and disk have no damages.

Ref: www.sysprobs.com/create-iso-mac-installation-dvd-rip-mac-dvd-windows