สอนวิธีการลง Windows 7 จาก USB แบบง่ายๆ (ลองแล้ว ใช้ได้)

 สอนวิธีการลง Windows 7 จาก USB แบบง่ายๆ

 

 

สอนวิธีการลง Windows 7 จาก USB flash drive  แบบง่ายๆ
หลายคนไม่อยากพก DVD ลง Windows 7กันใช่ไหมละครับ วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการลง Windows 7 ผ่าน usb ตัวจิ๋วของเราดีกว่าครับ ลงง่ายๆ สบายๆ ลงไปกินขนมรอไป ฮ่าๆๆ
ผมว่าการลงWindowsผ่าน USB ก็ง่ายดีนะครับ แต่การลง Windows 7 ก็เหมือนกับการลงแบบแผ่นนั้นแหละครับ แต่แตกต่างแึ่ค่ใช้ DVDกับ USB เนอะ ส่วนวิธีการลง Windows 7

 

 

def-thumb_100

สิ่งที่เราต้องเตรียมในการลง Windows 7แบบ USB

  1. USB&Flash Drive
  2. ISO Windows 7 หรือ แผ่น Windows 7
  3. Program WinToFlash << โหลดได้จาก Google ลองหาดูครับ (Download ได้ด้านล่าง)

 

ขั้นตอนการเตรียม USB ให้ Boot Windows 7ครับ

1. ให้ทำการโหลด WinToFlash มาไว้ในเครื่องเรา และทำการแตกไฟล์ซิปครับ

จากนั้น Double Click  File WinToFlash

USB_windows7_1

2. ขั้นตอนนี้คลิก Next อย่างเดียวครับ

USB_windows7_2

 

3. เลือก I cccept EULA และ Next

USB_windows7_3

 

4. กด Next เลยครับ แต่ถ้าใครมี License ก็กด Activate licesne ไปนะครับ

แต่ผมไม่มีเลยกด Next ไปเลย

USB_windows7_4

 

5. กด Next

USB_windows7_6

 

6. กดที่ Windows Setup transfer wizard

 

USB_windows7_7

 

 

 

 

 

8.

Windows file path : ให้เลือกเรา Drive DVD ที่เราใส่แผ่น windows 7 ไว้ครับ หรือ Virtual Drive ที่เรา Mount image windows 7 ไฟล์ .ISO เอาไว้

USB Drive: ให้เราเลือก Driveของ USB เราครับ

กด Next

USB_windows7_9

 

9. กด I accepted > continue

USB_windows7_10

 

10. รอกว่าจะโอนไฟล์เสร็จครับ

 

หลังจากนั้นลองเอา USB ของเราไปลง Windows 7 ดูครับ ก็จะลงได้สบายๆเลยครับ

คอมพิวเตอร์ที่ลง windows 7 จาก USB ได้ ต้องสามารถตั้ง Boot จาก USB ได้นะครับ ถ้าเราจะทำก็ให้ไปตั้งBootผ่าน USB เป็นอันดับแรกครับ

 

Passing Bundles Around Activities

When I first started dabbling with Android, it took me a while to understand the framework, and how data is passed between screens (which are known as ‘Activities’ in Android).

In this example, the main Activity (appropriately named ‘MainActvity’) will pass information to a sub-activity (called SecondaryActivity).  SecondaryActivity will allow you to alter that information and then return it to MainActivity. The bundle of information will be sent back and forth between the Activity objects via an Intent object.
In order to pass the information we’ll create our Intent object and do two things with it before sending it off.  First, we’ll specify SecondaryActivity as the target by passing it into the Intent’s constructor.  Then we’ll stuff the information into it (the information is stored in a ‘Bundle’ object that lives inside the Intent – the Bundle is created when you call the putExtras() method of the Intent object).  Once our Intent is ready to go, our MainActivity will simply launch it by passing it as a parameter into startActivityForResult().

When SecondaryActivity is created, it will check to see if an Intent is available. If so, it wil extract the data from the Bundle and put it into an EditText so that you can alter it.  Then you can click a button to send it back to MainActivity.  When the button is clicked, a new Intent is created with the updated information stuffed into a Bundle.  SecondaryActivity then calls setResult() which will return the information back to MainActivity.

It’s important to note that when you pass information around like this, you’ll have to add an entry into the AndroidManifest.xml file.  I always seem to forget this step.  You’ll have to add the following line of code into the <application> section:

<activity android:name=”.SecondaryActivity”/>

Here’s the code…

This is the layout file for MainActivity (main.xml)…

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
android:orientation=”vertical”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent”>
<TextView android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”MAIN ACTIVITY”/>
<EditText android:id=”@+id/editText1″
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”/>
<Button android:id=”@+id/button1″
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”Click To Launch Secondary Activity”/>
</LinearLayout>

Here’s the code for the MainActivity class…

package com.remwebdevelopment;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends Activity implements View.OnClickListener {
private final int SECONDARY_ACTIVITY_REQUEST_CODE=0;
private EditText mEditText1;
private Button mButton1;
//DONT FORGET: to add SecondaryActivity to the manifest file!!!!!
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
mEditText1 = (EditText)findViewById(R.id.editText1);
mButton1 = (Button)findViewById(R.id.button1);
mButton1.setOnClickListener(this);
}
public void onClick(View view){
if(view == mButton1){
//create a new intent and specify that it’s target is SecondaryActivity…
Intent intent = new Intent(getApplicationContext(),SecondaryActivity.class);
//load the intent with a key “myKey” and assign it’s value
//to be whatever has been entered into the text field…
intent.putExtra(“myKey”,mEditText1.getText().toString());
//launch the secondary activity and send the intent along with it
//note that a request code is passed in as well so that when the
//secondary activity returns control to this activity,
//we can identify the source of the request…
startActivityForResult(intent, SECONDARY_ACTIVITY_REQUEST_CODE);
}
}
//we need a handler for when the secondary activity finishes it’s work
//and returns control to this activity…
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent){
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, intent);
Bundle extras = intent.getExtras();
mEditText1.setText(extras != null ? extras.getString(“returnKey”):”nothing returned”);
}
}

Here’s the layout file for SecondaryActivity (secondary_activity.xml)…

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android”
android:orientation=”vertical”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”fill_parent”>
<TextView android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”
android:text=”SECONDARY ACTIVITY”/>
<EditText android:id=”@+id/txtSecondary”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”/>
<Button android:id=”@+id/btnSecondary”
android:text=”Click To Return to Main Activity”
android:layout_width=”fill_parent”
android:layout_height=”wrap_content”/>
</LinearLayout>

Finally, here’s the code for the SecondaryActivity class…

package com.remwebdevelopment;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

public class SecondaryActivity extends Activity{
private EditText mEditText2;
private Button mButton2;
private String mIntentString;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.secondary_activity);

mEditText2 = (EditText)findViewById(R.id.txtSecondary);
mButton2 = (Button)findViewById(R.id.btnSecondary);
//add the event handler for the button…
mButton2.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
public void onClick(View view){
mIntentString = mEditText2.getText().toString();
//create a new intent…
Intent intent = new Intent();
//add “returnKey” as a key and assign it the value
//in the textbox…
intent.putExtra(“returnKey”,mEditText2.getText().toString());
//get ready to send the result back to the caller (MainActivity)
//and put our intent into it (RESULT_OK will tell the caller that
//we have successfully accomplished our task..
setResult(RESULT_OK,intent);
//close this Activity…
finish();
}
});

//if the activity is being resumed…
mIntentString = savedInstanceState != null ? savedInstanceState.getString(“myKey”):null;

//check to see if a Bundle is .
if(mIntentString == null){
//get the Bundle out of the Intent…
Bundle extras = getIntent().getExtras();
//check to see if “myKey” is in the bundle, if so then assign it’s value
// to mIntentString  if not, assign “nothing passed in” to mIntentString…
mIntentString = extras != null ? extras.getString(“myKey”) : “nothing passed in”;
}
//set the textbox to display mIntentString…
mEditText2.setText(mIntentString);
}

}

http://www.remwebdevelopment.com/dev/a33/Passing-Bundles-Around-Activities.html