Link รวม download xcode version เก่า

link รวม download xcode version เก่า รวบรวมเอาไว้เพื่อความสะดวก เลือกรุ่นที่จะ download ให้ตรงกับ Mac OS-X ที่จะนำ xcode ไปติดตั้ง

คลิกที่ link เพื่อทำการ download

Phone SDK 3.1.3 with XCode 3.1.4 for Leopard (10.5.7)

http://developer.apple.com/ios/download.action?path=/iphone/iphone_sdk_3.1.3__final/iphone_sdk_3.1.3_with_xcode_3.1.4__leopard__9m2809a.dmg

iPhone SDK 3.1.3 with XCode 3.2.1 for Snow Leopard (10.6.0)

http://developer.apple.com/ios/download.action?path=/iphone/iphone_sdk_3.1.3__final/iphone_sdk_3.1.3_with_xcode_3.2.1__snow_leopard__10m2003a.dmg

Continue reading

Print Ubuntu – Installing an HTTP proxy server (Squid)

Installing an HTTP proxy server (Squid)

1.Installing the proxy

To install Squid type the following command in a terminal:

2.Configuring the proxy

Configuration of Squid is done through the editing of the following file: /etc/squid/squid.conf

To edit this file ,type Alt+F2 and enter the following command:

2.1.Naming the proxy

Its important that Squid knows the name of the machine. To do this, locate the line visible_hostname.

For example, if the machine called ubuntu insert:

2.2 Choosing the Port

By default, the proxy server will use port 3128. To choose another port, locate the line:

and change the port number, for example:

2.3.Choosing the interface

By default the proxy server will listen on all interfaces. For security reasons, its better to put in on your local network only.

For example, if the network card connected to your LAN, has IP 10.0.0.1, change the line:

2.4. Setting access rights and priorities

By default, nobody is allowed to connect to the proxy server. (Only from your machine itself)

A list of permissions must be created.

For example, we will define a group encompassing the local network.

Find the line beginning with acl localhost…

At the end of the section, add:

(lanhome is a random name chosen).

 

 

2.5. Authorizing access to group

Now that the group is defined, we will authorize to use the proxy.

Locate the line http_access allow … 

and add below (before the line http_access deny all):

 

 

 

2.6. Allow the use non-standard ports

By default, Squid allows HTTP traffic only on specific ports (80, etc.).

 • This can cause problems on websites using other ports.
 • Example: http://toto.com:81/images/titi.png will be blocked by Squid.
 • To avoid this deadlock, find the line:
  • http_access deny! Safe_ports
 • and the edit it to:
  • # http_access deny! Safe_ports

3.Starting the Proxy

Restart the proxy to take apply the modifications you made. Type:

sudo /etc/init.d/squid restart

From there, the proxy should work based upon your requirements. Just configure the software using the proxy and all should run smoothly.

Miscellaneous

Server logs

The proxy logs are located in: /var/log/squid/access.log

Changing the size of the cache

 • The Squid cache is enabled by default, which helps accelerate the loading of some pages.
 • The default allocated size is 100 MB(found in /var/spool/squid)
 • To change its size, edit the /etc/squid/squid.conf file.
 • Find the line:
  • # cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
 • Edit it. You can change the value 100 by what you want (eg 200 for 200 MB):
  • cache_dir ufs /var/spool/squid 200 16 256

Functions and additional modules

Squid is full of options and modules:

 • Prefetch (to preload the pages and speed up navigation).
 • Antivirus filters, AntiPopUp, etc..
 • Access control via proxy login and password.
 • Access control based upon hours.

To do this, open Synaptic, and click on Search and enter squid to find the modules related to Squid.

Consult the documentation for each module and the Squid manual for more information.

 

Ref: http://en.kioskea.net/faq/804-ubuntu-installing-an-http-proxy-server-squidhttp://opensource.cc.psu.ac.th/

Visual Studio Tools for Office เขียน VBA Excel ด้วย C# สำหรับ .NET programmer

VBA Excel ด้วย C# สำหรับ .NET programmer

สิ่งที่ต้องมีสำหรับการพัฒนา Excel Programming ด้วย C#

Visual Studio ที่ได้ติดตั้ง visual studio tool for office  ซึ่งจะให้เราสามารถสร้าง Microsof Office Project ได้จาก Visual Studio

vto 2005 sp1

vto 3

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ทำการติดตั้ง Microsoft Excel 2003 และทำการ update เป็น Service Pack 1

เมื่อได้ติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เริ่มลงมือเขียน program กันได้เลยครับ

สร้าง project ใหม่

เริ่มเขียนคำสั่งในรูปแบบ code behine คล้ายๆ กับ Windows Form หรือ Web Form

run แบบไม่ต้อง debug ด้วยการกดปุ่ม ctrl + f5 workbook Microsoft Excel จะเปิดขึ้นมาและเรียกใช้งาน work book ที่เราได้เขียนคำสั่งไว้

ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ

เปรียบเทียบกับการใช้งานกับการเขียนด้วย VB Script (VBA)

นี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับ

โดยส่วนตัวในแง่ของการเขียนคำสั่ง ชอบวิธีการของ Visual Studio For Office มากกว่า เพราะสามารถเขียนด้วยภาษา C# ซึ่งเป็นภาษาโปรดของผม และยังได้ความสามารถต่างของ Visual Studio มาช่วยในการเขียน program ได้ง่ายขึ้น เช่น intellisence หรือ auto complete อีกทั้ง c# ก็มี compiler ที่ฉลาดแสดงผลความผิดพลาดที่อ่านได้เข้าใจง่าย

แต่สิ่งที่การเขียนด้วย VBA ได้เปรียบกว่าคือ

เปิด workbook แล้วเรียกใช้คำสั่งที่เขียนเพิ่มเข้าไปได้เร็วกว่าวิธีของ VTO

copy ไปใช้ต่อได้ทันที่ ไม่ต้องทำการเปิด permission ให้กับ dll ที่ได้จากวิธีการของ vto

การพัฒนาหรือแก้ไขไม่จำเป็นต้องมี visual studio แค่เปิด file ด้วย excel ก็สามารถแก้ไขงานได้ทันที

หากต้องเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ trade off กันแล้วกันนะครับ

สำหรับคนที่เป็น VB อยู่แล้วก็อาจจะเลือก VBA

แต่สำหรับที่เป็น C# เขียน Excel programming ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

tip

สำหรับผมคิดว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่เจอในการเขียนก็คือ ขั้นตอนของการสร้าง project เพราะได้หาวิธีการแก้ไขหลายอย่างจนกว่าจะสร้าง project ใหม่ได้ จึงขอเขียนคำแนะนำเพิ่มเติมคือ

หากสร้าง project ไม่ได้

ให้ดูว่าเราได้ update office 2003 เป็น SP1 ยัง

ติดตั้ง VTO 2005 และ VTO 3 ยัง

หากยังสร้าง project ไม่ได้แนะนำให้ uninstall vto ทั้งสองตัวออกและติดตั้งใหม่

Ref: codesanook.com

 

สลับภาษาไทย อังกฤษ บน key board ด้วยตัวหนอน (grave accent) Ubuntu และ Mac OS X

เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฎิบัติการ Windows และจะคุ้นเคยกับการสลับ keyboard ไทยและอังกฤษด้วยปุ่มตัวหนอน ~ หรือ grave accent
แต่ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu และ Mac OS X จะใช้ปุ่มอื่นเพื่อสลับภาษา จึงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกกับผู้ใช้บางคน
วันนี้จึงขอแนะนำวิธีการทำให้ Ubuntu และ Mac OS สามารถสลับภาษาไทยและอังกฤษของ key board ด้วยปุ่มตัวหนอน
(change keyboard layout with grave accent)

เริ่มกันที่ Ubuntu

 • download xkb-data-grave.zip สามารถ download ได้จากที่นี่ donwload
 • เมื่อ download เสร็จแล้ว แตก zip file ออกมา ทำการติดตั้ง xkb-data-grave.deb โดยการ doble click xkb-data-grave.deb
 • Ubuntu Software Center จะถูกเปิดขึ้นมา ทำการติดตั้ง xkb-data-grave
 • เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ System > Preferences > Keyboad
 • ที่หน้าต่าง Keyboard Preferences เลือก tab Layout แล้ว click Option…
 • click Layout Switching
 • เอา check ที่มีอยู่ออกให้หมด
 • เลือก grave switches layout
 • click ปุ่ม Close ปิดหน้าจอต่างๆ ที่เปิดขึ้นมา

เพียงเท่านี้เราก็สามารถสลับ keyboard ไทยและอังกฤษด้วยตัวหนอนบน Ubuntu ได้แล้ว
ต่อไปมาทำที่ Mac OS X กันบ้าง

 • download  โปรแกรม KeyRemap4MacBook download ได้จากที่นี่ download
 • ติดตั้ง KeyRemap4MacBook บนเครื่อง Mac
 • เปิด System Preferences
 • ในหมวด Other ด้านล่างสุด click KeyRemap4MacBook
 • click ที่ Change Backquote Key
 • click เลือก Backquote to F8
 • ไปที่ System Preferences ในส่วน Keyboard
 • เลือก tab Keyboard Shortcuts
 • เมนู Keyboard & Text Input เลือก Select the previous input source ให้เป็น F8
 • ตรวจสอบว่า ใน Tab Keyboard ตรง Use all F1 F2… ไม่ได้ถูก check ไว้

ลองกดปุ่มตัวหนอนก็จะเป็นการสลับภาษาไทยและอังกฤษ

Ref: codesanook.com