แผนที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณใน google map

 1. กำหนดให้ sensor (เช่น GPS) ทำงาน
 2. อ่านตำแหน่งปัจจุบันเพื่อนำมาแสดงบนแผนที่
 3. ถ้าอ่านตำแหน่งปัจจุบันไม่ได้ ให้ใช้ค่า Default (ในที่นี้คือ กรุงเทพ)
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>ทดสอบ geolocation + google map</title>
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
     
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=true"></script>
  </head>
  <body>
      ตำแหน่งของฉัน:
    <div id="geo_data"></div>
    <div id="map_canvas" style="background: #f5f5f5; height:300px; width: 300px;"></div>
    <script type="text/javascript">
    var initialLocation;
      var bangkok = new google.maps.LatLng(13.755716, 100.501589);
      function initialize() {
        var myOptions = {
          zoom: 15,
          //center: latlng,
          mapTypeControl: false,
          navigationControlOptions: {style: google.maps.NavigationControlStyle.SMALL},
          mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
        };
        var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"),
        myOptions);
         
        // detect geolocation lat/lng
        if ( navigator.geolocation ) {
          navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(location) {
            var location = location.coords;
            $("#geo_data").html('lat: '+location.latitude+'<br />long: '+location.longitude);
            initialLocation = new google.maps.LatLng(location.latitude, location.longitude);
            map.setCenter(initialLocation);
            setMarker(initialLocation);
          }, function() {
            handleNoGeolocation();
          });
        } else {
          handleNoGeolocation();
        }
         
        // no geolocation
        function handleNoGeolocation() {
          map.setCenter(bangkok);
          setMarker(bangkok);
          $("#geo_data").html('lat: 13.755716<br />long: 100.501589');
        }
         
        // set marker
        function setMarker(initialName) {
          var marker = new google.maps.Marker({
            draggable: true,
            position: initialName,
            map: map,
            title: "คุณอยู่ที่นี่."
          });
          google.maps.event.addListener(marker, 'dragend', function(event) {
            $("#geo_data").html('lat: '+marker.getPosition().lat()+'<br />long: '+marker.getPosition().lng());
          });
        }
      }
       
      $(document).ready(function() {
        initialize();
      });
    </script>
  </body>
</html>

ตัวอย่าง : geo-ggmap
ที่มา : http://www.okvee.net

การระบุพิกัดด้วย HTML5

การระบุพิกัด latitude/longitude ด้วย HTML5 สามารถทำได้โดยการใช้ navigator.geolocation
แต่ความแม่นยำขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เปิดเว็บไซต์ เช่น เปิดจาก PC (ไม่มี GPS) หรือเปิดจากโทรศัพท์มือถืออย่าง Android และ iPhone จะมี GPS ทำให้ระบุพิกัดได้อย่างแม่นยำ

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>ทดสอบ geolocation</title>
		<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    ตำแหน่งของฉัน:
    <div id="geo_data"></div>
    <script type="text/javascript">
     if ( navigator.geolocation ) {
       // ตรงนี้คือรองรับ geolocation
       navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(location) {
         var location = location.coords;
         $("#geo_data").html('lat: '+location.latitude+'<br />long: '+location.longitude+'<br /> altitude: '+location.altitude+'<br /> accuracy: '+location.accuracy+'<br /> altitude accuracy: '+location.altitudeAccuracy+'<br /> heading: '+location.heading+'<br /> speed: '+location.speed);
       }, function() {
         alert('มีปัญหาในการตรวจหาตำแหน่ง');
       });
     } else {
       alert('เบราเซอร์นี้ไม่รองรับ geolocation');
     }
     </script>
  </body>
</html>

ค่าที่ได้จากการเรียกใช้ navigator.geolocation ไม่ได้มีแค่ latitude/longitude ค่าอื่นๆสามารถดูได้ที่ http://dev.w3.org/

ตัวอย่าง : geolocation_html5

ที่มา : http://www.okvee.net/