แสดง 1 สัปดาห์

แสดงวันในสัปดาห์แบบคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนวันที่แสดง (ไม่เปลี่ยนปฏิทิน)
วันของเดือนก่อนหน้า และวันของเดือนถัดไป จะแสดงเป็นสีจาง
วันของเดือนปัจจุบันแสดงสีเข้ม
เมื่อคลิกเลือกวัน จะรู้ว่าเลือกที่วันไหน

1. สร้างแอพและรัน

[code]
> ionic start myCalendar blank
> cd ./mycalendar
> ionic serve -l
[/code]

Continue reading

แสดงปฏิทิน และเลือกวันที่ได้ 2

เมื่อคลิกเลือกวันที่ของเดือนก่อนหน้า หรือเดือนถัดไป
ก็จะเป็นการเลือกวันดังกล่าวเลย
และตัดบรรทัดสุดท้ายของเดือนหน้าที่เกินมาออก

Continue reading

ionic3: Http vs HttpClient

ใช้ HttpClient ดีกว่า Http

Use the HttpClient class from HttpClientModule if you’re using Angular 4.3.x and above:

It’s an upgraded version of http from @angular/http module with the following improvements:

  • Interceptors allow middleware logic to be inserted into the pipeline
  • Immutable request/response objects
  • Progress events for both request upload and response download

Link