รวมโค๊ดภาษาซี

Control statements

คำนวณผลรวมของ 1-10
รับตัวเลขจากผู้ใช้ แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่ (แสดงคำว่า Even ) หรือเลขคี่ (แสดงคำว่า Odd)
ฟังก์ชันหาค่าเฉลี่ยของเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน (คืนค่าเป็นทศนิยม)
คำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับค่าความสูงของสามเหลี่ยม (Height) และค่าของฐานสามเหลี่ยม (Base)
คำนวณหาพื้นที่ของวงกลม โดยรับค่ารัศมี (Radius) และกำหนดให้ค่าพายเท่ากับ 3.14
โปรแกรมรับตัวเลขทางแป้นพิมพ์เป็นเลขฐานสิบ (0-7) จากนั้นแสดงผลเป็นเลขฐานสองแบบสามหลัก
พิมพ์แม่สูตรคูณ แม่ 2 ถึง 25
ตัดเกรด A – F ด้วยคำสั่ง if
ตัดเกรด A – F ด้วยคำสั่ง switch … case
รับวันที่ (1-30) ของเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 แล้วแสดงวัน (อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์)
Display Character from A to Z Using Loop
checking is Prime or not
Prime Numbers Between two Interval number
Fibonacci series
Floyd’s Triangle
Display all factors of a number

Recursive

ผลรวม
Factorial
Fibonacci at n (terms)

Other

Display its own source code

Continue reading

Posted in C

vi

vi

The default editor that comes with the UNIX operating system is called vi (visual editor).
The UNIX vi editor is a full screen editor and has two modes of operation:

  • Command mode commands which cause action to be taken on the file.
  • Insert mode in which entered text is inserted into the file.

Continue reading

Open Journal Systems (OJS)

Open Journal Systems (OJS)
https://pkp.sfu.ca/ojs/

1. Download

2. Installation

2.1 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง
2.2 กำหนดการเข้ารหัสตัวอักษร
2.3 กำหนดที่เก็บไฟล์
2.4 กำหนดความปลอดภัย
2.5 กำหนดชื่อผู้ใช้ Admin

Continue reading

Posted in OJS

Using JAR Files: The Basics

Using JAR Files: The Basics

Operation Command
To create a JAR file jar cf jar-file input-file(s)
To view the contents of a JAR file jar tf jar-file
To extract the contents of a JAR file jar xf jar-file
To extract specific files from a JAR file jar xf jar-file archived-file(s)
To run an application packaged as a JAR file
(requires the Main-class manifest header)
java -jar app.jar

Continue reading