แปลง Source code ภาษา c++ ให้เป็น html

โปรแกรม cpphtml ใช้แปลง source code ภาษา c ให้เป็นไฟล์ html ได้ง่ายๆ ด้วยการพิมพ์คำสั่งเดียว

เช่น มีไฟล์ hello.cpp ดังรูปด้านล่าง

สามารถแปลงให้เป็นไฟล์ html ได้ดังนี้

cpphtml hello.cpp > hello_cpp.html

 

Download

cpphtml 1.0.0.0

 

Note: Mike Finnegan ได้เผยแพร่โปรแกรม cpphtml ไว้ที่ codeproject.com ในชื่อเรื่อง A C++ to HTML conversion utility ซึ่งผมเห็นว่าโปรแกรมนี้มีประโยชน์ เลยนำมาแนะนำ

Image RGB 1.0.0.0

โปรแกรม Image GRB เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการเรียนรู้เรื่องการผสมสี จากแม่สีทั้ง 3 สีคือ สีแดง (R) สีเขียว (G) และสีน้ำเงิน (B)

RGB

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับภาพที่มีขนาดไม่เกิน 1500×1500 พิกเซล เนื่องจาก เมื่อไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ การประมวลผลสามารถทำได้ แต่จะใช้เวลาในการประมวลผลนานมาก

Download

Image RGB 1.0.0.0

Installation

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Image RGB จากนั้นกด Next

กด Next

กด Next

ถึงขั้นตอนนี้ ถ้าเป็น Windows 7 จะถาม ว่า “Do you want to allow the following program from an unknown publisher ……….” ให้ตอบว่า Yes

จากนั้นกด Next

กด Close เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

Document

ค่าสีของเมนูต่างๆ แสดงในตารางดังต่อไปนี้

Menu Submenu R G B
RGB
R+G+B (สีปกติ)
R
G
B
R (สีแดง)
R
0
0
G (สีเขียว)
0
G
0
B (สีน้ำเงิน)
0
0
B
R+G (สีเหลือง)
R
G
0
R+B (สีม่วง)
R
0
B
G+B (สีฟ้า)
0
G
B
0.299R+0.587G+0.114B (Gray)
0.299R
0.587G
0.114B
0.333R+0.333G+0.333B (Gray)
0.333R
0.333G
0.333B
RGB (x2)
R (R) B
R
R
B
R G (R)
R
G
R
(G) G B
G
G
B
R G (G)
R
G
G
(B) G B
B
G
B
R (B) B
R
B
B
R (R) (G)
R
R
G
R (B) (R)
R
B
R
(G) G (R)
G
G
R
(B) G (G)
B
G
G
(B) (R) B
B
R
B
(G) (B) B
G
B
B
RGB (x3)
R (R) (R)
R
R
R
(G) G (G)
G
G
G
(B) (B) B
B
B
B
Shift
R (B) (G)
R
B
G
(G) (B) (R)
G
B
R
(B) G (R)
B
G
R
(B) (R) (G)
B
R
G
(G) (R) B
G
R
B
Invert
Invert (-R -G -B)
255-R
255-G
255-B
-R G B
255-R
G
B
R -G B
R
255-G
B
R G -B
R
G
255-B
-R -G B
255-R
255-G
B
-R G -B
255-R
G
255-B
R -G -B
R
255-G
255-B
Invert (ค่าสีน้อยกว่า 128)
(0.299R+0.587G+0.114B) < 128
255-R
255-G
255-B
(0.299R+0.587G+0.114B) >= 128
R
G
B
Invert (ค่าสีมากกว่า 128)
(0.299R+0.587G+0.114B) > 128
255-R
255-G
255-B
(0.299R+0.587G+0.114B) <= 128
R
G
B

ศึกษาเพิ่มเติม: RGB color modelChannel (digital image)

Image Icon 1.0.0.0

โปรแกรม Image Icon ใช้แปลงไฟล์รูป ให้เป็นไฟล์ไอคอน โดยสามารถเลือกขนาดของไอคอนได้ หลายขนาด

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับภาพที่มีขนาดไม่เกิน 1500×1500 พิกเซล เนื่องจาก เมื่อไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ การประมวลผลสามารถทำได้ แต่จะใช้เวลาในการประมวลผลนานมาก

Download

Image Icon 1.0.0.0

Installation

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Image Icon จากนั้นกด Next

กด Next

กด Next

ถึงขั้นตอนนี้ ถ้าเป็น Windows 7 จะถาม ว่า “Do you want to allow the following program from an unknown publisher ……….” ให้ตอบว่า Yes

จากนั้นกด Next

กด Close เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง