Deploy Node.js บน Heroku

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจะทำการ deploy node.js บน Heroku

  • ต้องมี Heroku account
  • ติดตั้ง node.js พร้อม npm
  • ติดตั้ง Heroku Toolbelt

การติดตั้ง node.js และ npm ให้ดาวน์โหลดได้จาก nodejs.org/  และสำหรับ Heroku Toolbelt ให้ดาน์โหลดจาก toolbelt.heroku.com/
พร้อมแล้วเริ่มต้นด้วยการ login Heroku โดยเปิด Git Bash แล้วใช้คำสั่ง

$ heroku login

Continue reading

Node.js คือ

Node.js คือ

– Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server พัฒนาขึ้นด้วยภาษา JavaScript
– Platform ตัวหนึ่งที่เขียนด้วย JavaScript ทำงานเป็น Web Server

ดาวน์โหลดและติดตั้ง Node.js

ดาวน์โหลด Node.js ได้จากหน้าเว็บ https://nodejs.org/ สำหรับ Windows จะได้ไฟล์ node-v4.2.1-x64.exe
การติดตั้งจะได้ Node และ npm (Node Package Manager) ซึ่งเป็นตัวจัดการ package/module ต่างๆของ Node มาด้วย
จากนั้นทำการทดสอบ

$ node -v
v4.2.1

$ npm -v
2.14.7
ถ้าได้หมายเลขอเวอร์ชัน ก็แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อย

Continue reading